مرکز تحقیقات سیمان - اخبار
جلسه تودیع و معارفه مدیر مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

جلسه تودیع و معارفه مدیر مرکز تحقیقات سیمان دانشگاه با حضور جناب آقای دکتر محمدی معاون محترم پژوهشی دانشگاه، جناب آقای دکتر خان‌میرزا معاون توسعه و تجاری سازی پژوهشگاه، جناب آقای دکتر نوروزبیگی رئیس قبلی مرکز، جناب آقای دکتر اله‌وردی رئیس جدید مرکز، جناب آقای مهندس فرمانی مدیر اداری و اجرایی معاونت پژروهشی دانشگاه و جناب آقای مهندس رحمانی کارشناس مرکز در روز سه‌شنبه 11/12/94 در دفتر مرکز تحقیقات سیمان برگزار گردید.

ابتدا آقای دکتر محمدی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر نوروزبیگی در زمان تصدی مسئولیت‌ و آرزوی توفیق برای آقای دکتر اله‌وردی، اظهار امیدواری کردند تا مرکز بتواند با برنامه‌ریزی و پشتکار و همچنین همکاری و حمایت مسئولین دانشگاه در زمینه اخذ پروژهای صنعتی و پژوهشی فعال‌تر گردد. در ادامه آقای دکتر نوروزبیگی گزارشی از فعالیتهای انجام گرفته در زمان مسئولیت‌شان ارائه نمود و در پایان آقای دکتر اله‌وردی ضمن تشکر از زحمات آقای دکتر نوروزبیگی، به تشریح خلاصه وضعیت صنعت سیمان کشور پرداخت و حمایت‌های مسئولین مرتبط دانشگاه را برای کسب مأموریت آموزشی و پژوهشی صنعت سیمان خواستار شد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=54.5130.44521.fa
برگشت به اصل مطلب