مرکز تحقیقات سیمان - شناسنامه دوره ها
مبانی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
شناسنامه دوره آموزشی
عنوان دوره
مبانی بهینه سازی و مدیریت مصرف انرژی
اهداف دوره
1. درک ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور
2. ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت سیمان کشور و رابطه آن با محیط زیست
3. آشنایی با پتانسیل ها و راهکارهای صرفه جویی انرژی در صنعت سیمان
موضوعات دوره
1. ضرورت بهینه سازی مصرف انرژی در کشور
2. صنعت سیمان در ایران و جهان
3. انرژی در صنعت سیمان
4. انرژی و محیط زیست
5. پتانسیل های صرفه جویی در صنعت سیمان
6. راهکارهای صرفه جویی در صنعت سیمان
7. استقرار سازمان انرژی
8. تجارب کشورهای دیگر
مخاطبین دوره:
کارشناسان دپارتمانهای پخت، آسیاب مواد، آسیاب سیمان و سنگ شکن
مدت: دو روزنشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات سیمان :
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=54.8413.11312.fa
برگشت به اصل مطلب